U-40/3x, U-65/3x, U-75/3x, U-90/3x fóliahegesztő és kézicsomagoló gép
Típusnév Maximális teljesítmény felvétel (W) Maximális hegesztési hossz (mm) Méret (mm) Tömeg (kg)
U-40/3x 600 400 Típustól függő Típustól függő
U-65/3x 700 650
U-75/3x 800 750
U-90/3x 900 900

Általános tudnivalók:

A maximális hegesztési hossz: típustól függően 400 mm, 650 mm, 750 mm, 900 mm. Típustól függetlenül a használható fólia LPE (HDPE), PE (LDPE), PPE és BPO vastagsága maximálisan 2x0,2 mm.
Az alkalmazható hegesztőszálak:
- Kanthal átmérő 0,75 mm;
- Kanthal 3x0,2 mm lapos.
Mind a négy készülék pákái három hegesztőszállal rendelkeznek. A fenti hegesztőszálak (Kanthal) tetszés szerint, a technológiai igényeknek megfelelően variálhatók. A készülékek használhatóak egy vagy két hegesztőszállal is úgy, hogy a nem kívánt hegesztőszálat a pákáról levesszük. A három hegesztőszál lehetőségével dupla, biztonsági, lapos és vágóhegesztés egyidejű készítésére van lehetőség. A lapos hegesztőszálat maximálisan 0,8 mm-es üvegszálas teflonszövettel védhetjük meg a fólia ráégésétől. A hegesztőszál e védőbevonat nélkül is használható. Ez esetben kb. 30 %-al kevesebb hegesztési hő szükséges, de a hegesztőszálat időközönként szikikonos textíliával kell tisztítani. A 0,75 mm átmérőjű (gömbölyű) hegesztőszálat teflonszövettel bevonni nem szabad, mert e hegesztőszálnak a funkciójából adódóan, a hegesztéskor, úgynevezett vágóhegesztéssel a fóliát el is kell vágnia. E vágóhegesztéskor, a megmaradó és a leeső fólia egyaránt hegesztett. A fenti 3 hegesztőszálas (3x) készülékeknél a hegesztőpáka egy kb. 2 méteres DS csatlakozóval csatlakozik a tápegységhez. A tápegységen - a fólia fajtájának, minőségének, méreteinek megfelelően - lehetséges beállítani a hegesztéshez szükséges technológiai időt és a hegesztési hőt. Az ajánlott hegesztési idő 2-3 másodperc. A hegesztési hőnél pedig mindig azt a legkisebb hőfokozatot használjuk, amely már biztosítja a hegesztés minőségét. A szükséges hőnél nagyobb hegesztési hő használata rontja a hegesztés minőségét és erősen megrövidíti a hegesztőpáka alkatrészeinek élettartamát is. A készülékek impulzus üzemmódban dolgoznak, energiatakarékosak, a beállított hegesztés idő letelte után a készülék elektronikája automatikusan kikapcsol. A pákák csak a saját tápegységükhöz csatlakoztathatók! A külön pákákat, a pákatalpban lévő két db, M6-s menet segítségével lehet a munkaasztalra rögzíteni. Igény esetén a készülékek nullázható, elektromos számlálóval is elláthatók.
Üzembehelyezés, kezelés:
A készüléket a védőföldeléssel ellátott hálózati csatlakozóba csatlakoztatjuk. A munka megkezdésekor a pákanyaknál, a pákaemelő rugót be kell akasztani (U-40/3x, U-65/3x, U-75/3x típusoknál). Ezután a felsőpákát csak lenyomni szükséges, a rugó hatására az magától, kb. 30-45 fokos szögbe fog mindig visszaállni. A kezelőtáblán beállítjuk a fóliának megtelelően a hegesztési időt és a hegesztési hőt. A felsőpáka határozott lenyomásával a pákán lévő mikrokapcsoló bekapcsol és a beállított paramétereknek megfelelően fog működni a készülékünk. A hegesztési varrat, a pákán lévő hegesztőszál fajtájának és elhelyezésének megfelelő lesz. A pákát és a tápegységet összekötő csatlakozó meghosszabbítása csak a vezetékek keresztmetszetének növelésével lehetséges!
Felhasználási terület:
A készülékeket hegesztésekre, lezárásokra, csomagolásokra használhatjuk, de tasakok, zsákok konfekcionálására is alkalmasak. A harmadik hegesztőszál lehetőségéből adódóan minimum dupla hegesztési varrat készítésére van lehetőség (Pl.: egyidejűleg, egymás mellett lapos és vágó hegesztési varrat lehetséges). A dupla hegesztésre, elsősorban a vastag (2 x 0,8 mm-től) fóliák hegesztésekor, ill. a biztonsági hegesztési igény esetén van szükség. Tasakok és zsákok készítésekor a nyitott páka alatt a kívánt, az eredeti tasaknak kétszeresére, dupla hosszúságban húzzuk át a fóliatömlőt és a gömbölyű hegesztőszál használatával, zárt tömlőszakaszokat gyártunk. A pákán középen helyezzük el az. 0,75 mm-es átmérőjű, gömbölyű hegesztőszálat és mellette kétoldalt a 3 x 0,2 mm-es, lapos hegesztőszálat. Ennek alkalmazásakor a zárt tömlőszakaszok végein dupla hegesztési varrat, lapos és vágóhegesztés keletkezik. A gyártandó tasak, zsák szélességét a fóliatömlő szélessége adja. Az anyagvastagságtól függően a kb. 25-50 lehegesztett tömlőszakaszokat egy karos szerkezettel leszorítva, vágással megfelezzük. A felezési vágásnál lesz a tasakok nyitott szája. A felezésre használhatunk karos ollót, vagy karos leszorítás mellett PVC vágókést. A felezéssel a tasakok, zsákok mennyiségét megdupláztuk.
Karbantartás:
A pákán a hegesztőszál hosszúságát, időközönként az eredeti méretére kell visszaállítani, így biztosítjuk a hőtágulás miatt szükséges rugófeszítést. Vigyázzunk, a középső hegesztőszál cseréjénél, hogy a bakelitba fúrt lyukban elhelyezkedő, csak stifttel használható rugó használatát ne mulasszuk el! A védő teflonszövetet, a szivacsot és a szilikongumit elhasználódás esetén cseréljük ki! A hegesztőszálra esetlegesen ráégett fóliát a mikrokapcsoló benyomásával a készülék saját hőjével kell leolvasztani és azt szilikonos textíliával kell átkenni! A pákaemelő rugót időközönként olajozzuk be! A felsőpáka vízszintes fekvését a pákatalphoz, a pákanyaknál lévő jobb oldali (egyes anya) anya segítségével tudjuk beállítani. A baloldalon lévő kontraanyákkal a pákatengely szabad forgását lehet biztosítani, amely a pákaemelő rugó funkcionális működéséhez elengedhetetlen.
Biztonságtechnikai előírások:
A készülékeket folyadék csomagolására használni tilos!
Csak védőföldeléssel ellátott csatlakozóból üzemeltethetők!
A készülékekben javítást és karbantartást csak szakember végezhet!
A készülékeket üzemeltessük és tartsuk tiszta, száraz helyen!